Serveis que us oferim

Programes i serveis adreçats al conjunt de la població:

 • Implementació dels Plans Municipals per a la Igualtat de Gènere de Castelldefels. +informació
 • Jornades, campanyes de sensibilització, activitats culturals, formatives, socials i d'oci  per a la:
  • promoció, difusió i defensa de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. +informació
  • defensa del dret i la no discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i la lluita contra LGTBIfòbia. +informació
 • Formació en Igualtat de gènere. Cursos, tallers i altres activitats de prevenció de la violència masclista, la coeducació,  la corresponsabilitat compartida, les TIC  i xarxes socials, la diversitat afectivo-sexual,  les noves masculinitats, la creació narrativa de les dones i d'altres.  Dirigits a: la comunitat educativa, a les dones i a la ciutadania. + informació
 • Organització de concursos per a la prevenció i lluita contra la violència de masclista i la LGTBIfòbica i per la igualtat entre dones i homes, i per la diversitat afectivo-sexual, adreçats a l'alumnat de secundària:
  • Concurs de presentacions “Digue-hi la teva i transforma” +informació
  • Concurs de curtmetratges “NOdaIGUAL” +informació
 • Subvenció de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, adreçats a associacions i entitats ciutadanes. +informació

 

ESPAI MONTSERRAT ROIG- Centre d'Informació i Recursos per a les dones i persones LGTBI:

 • Punt d'Informació. Servei d'informació  sobre qualsevol tema relacionat amb la igualtat de gènere (salut, conciliació i coresponsabilitat, coeducació, participació, orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, violència masclista, etc.)  i d'orientació i derivació a serveis d'atenció jurídica, psicològica, social, etc. +informació
 • Servei d'assessoria jurídica (*). S'adreça a totes aquelles dones que vulguin fer una consulta personal i confidencial amb una advocada per tractar qualsevol dubte o problema jurídic en relació amb els àmbits següents: violència masclista (qualsevol tipus: psicològica, física, sexual i econòmica; i en qualsevol àmbit: de parella, familiar, laboral, social)- dret de família (matrimoni, parelles de fet, divorci...), conflictes de propietat, drets laborals, conflictes penals, assetjament, maternitat, i qualsevol altra situació en la qual   pugui patir discriminació. +informació
 • Servei d'atenció psicològica (*)  per a dones que pateixen o han patit violència masclista (quaslevol tipus: psicològica, física, sexual i econòmica; i en qualsevol àmbit: de parella, familiar, laboral, social), i/o estan en una situació personal difícil. Aquest servei el presta una psicòloga +informació
 • Servei d'informació a la diversitat sexual. Ofereix serveis d'acollida, informació, orientació i suport individualitzat a homosexuals, bisexuals i transsexuals i a les seves famílies o amistats, i a qualsevol persona que vulgui informació entorn aquests temes. +informació
 • Comissió d'actuació contra la violència de gènere i els maltractaments en l'entorn familiar. Òrgan de participació i de coordinació format per serveis públics municipals i d'altres administracions (sanitaris, educatius, policials, socials...) i associacions ciutadanes, per tal de prestar una atenció més acurada a les víctimes de violència masclista, protegir-ne els drets i prevenir situacions de violència. +informació
 • Consell Municipal de les Dones. Òrgan de participació de les entitats ciutadanes en temes relacionats amb les polítiques d'igualtat.+informació
 • Tallers i activitats Desenvolupament de propostes educatives i culturals (tallers, jornades, cursos, presentacions, conferències) dirigides a fomentar els drets de les dones, potenciar la participació de les dones , visibilitzar les desigualtats de gènere i els estereotips sexistes i donar formació en perspectiva de gènere.+informació
 • Sensibilitzar i afavorir la pressa de consciència vers  la igualtat de gènere també a través dels mitjans de comunicació: programa de ràdio, les xarxes socials (facebook), el web, la revista “El Castell”.

 

(*) IMPORTANT: Aquests serveis es presten a l'Espai Montserrat Roig

 


Revisat: 17/05/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50