Zones forestals, enjardinades i naturalitzades

Imatge

A Castelldefels es diferencien tres unitats geogràfiques, que han modelat el paisatge del municipi: el litoral Mediterrani, que limita el sud del terme, el Massís del Garraf, que ocupa la meitat nord-occidental del municipi, i el Delta del Llobregat, que s'estén per la meitat sud-oriental.

Aquest entorn natural de Castelldefels ha tingut una influència determinant en el desenvolupament històric, demogràfic i econòmic de la vila.

Castelldefels, però, té una gran extensió urbanitzada que es combina amb els diferents parcs, jardins i espais verds públics de la ciutat.

Actualment disposa d'uns 62 m2 de superfície verda per habitant, i es calcula que al voltant d'uns 12.000 arbres configuren el gruix de l'arbrat viari municipal.

 

Descarregar plànol de Parcs i Jardins de Castelldefels

 

ARBRES D'INTERÉS LOCAL DE CASTELLDEFELS

El 25 de maig de 2017 va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament la PART I del Catàleg de protecció de la vegetació urbana, dedicat als  ARBRES D'INTERÉS LOCAL DE CASTELLDEFELS, on s'inclouen els arbres i arbredes de titularitat pública que es considera que, per diversos motius analitzats (interès històric o cultural, mida, edat, ubicació, raresa, singularitat, interès botànic o qualitats estètiques) mereixen ser conservats com a patrimoni de la ciutat.

 

Descarregar document Arbres d'Interés Local de Castelldefels

 

 

EL MANTENIMENT DEL VERD URBÀ

El manteniment, la conservació i la millora dels espais públics verds de la ciutat de Castelldefels estan encomanats a l'empresa municipal de jardineria JARFELS S.A.. El personal que s'hi destina és de 33 operaris, la majoria dels quals són oficials especialitzats en jardineria.

Es disposa de 2 vehicles camió, per a la recollida de restes de jardineria; 10 vehicles lleugers, per a les tasques de manteniment i de diferents eines i maquinària, com ara: segadores, desbrossadores, etc.

Les principals tasques que defineixen el servei són les següents:

1. Enjardinaments
- Descripció de les funcions de conservació.
- Conservació de gespes i prats.
- Conservació de plantació
- Poda en tanques vegetals, peus individuals i cupressàcies
- Conservació d'arbrat
- Conservació d'arbustos i lianes
- Conservació de parterres i masses de planta de temporada (anual i vividora).
- Conservació de jardineres i cubilots
- Conservació d'espais rústics, semiforestals i periurbans
- Conservació d'instal·lacions d'obra hidràulica
- Conservació de fonts i estanys

2. Arbrat viari
- Esporga
- Reg d'arbrat públic
- Tractaments fitosanitaris. Tractament processionària 30 nov. 2020

- Adobs d'arbrat públic
- Elements arquitectònics
- Manteniment i conservació d'aspres, protectors, pilones, cablatge, reixes metàl·liques dels escocells dels arbres.
- Plantació i reposició d'arbres

3. Neteja
- Conservació i neteja

4. Conservació d'elements no vegetals
- Conservació d'equipaments i infrastructures i bancs.
- Conservació d'equipaments especials, pipi-cans i similars.
- Conservació i manteniment de jocs infantils

5. Conservació de les zones forestals
- Manteniment de les franges de protecció d'incendis forestals.

- Prova pilot d'aplicació del silvopastoralisme aplicat a la gestió de les franges de les urbanitzacions del nucli de Castelldefels.

 


Revisat: 27/11/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50